ΓΕΦΥΡΕΣ&ΣΤΕΦΑΝΕΣ(ΘΗΚΕΣ)

 

ΓΕΦΥΡΑ-ΣΤΕΦΑΝΗ
Γέφυρα αποκαλούμε  μία ακίνητη προσθετική εργασία που αντικαθιστά ένα η περισσότερα δόντια που λείπουν και στηρίζεται σε γειτονικά φυσικά δόντια - στηρίγματα. Πρόκειται για μια σταθερή αποκατάσταση που συγκολλάτε  στα στηρίγματα και αποκαθιστά πλήρως την μασητική λειτουργία, την αισθητική και την ομιλία. Βασικό μειονέκτημα είναι η ανάγκη να τροχιστούν τα δόντια στηρίγματα  διαφορετικά μόνο η επιλογή των εμφυτευμάτων αποτελεί λυση. 
Στεφάνη ονομάζουμε την προσθετική ακίνητη κάλυψη μεμονωμένου δοντιού με σκοπό την προστασία του, την αύξηση της αντοχής του, την αισθητική αποκατάστασή του  και την πιθανή στήριξη μιας κινητής οδοντοστοιχίας  όταν λείπουν διπλανά δόντια
Ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους  οι γέφυρες  και οι στεφάνες  αντίστοιχα ταξινομούνται σε
Μεταλλο-κεραμικές
Ολοκεραμικές
Οι μεταλλοκεραμικές γέφυρες ή στεφάνες αποτελούνται εσωτερικά από έναν μεταλλικό σκελετό ο οποίος καλύπτεται εξωτερικά  με κεραμικό υλικό την  πορσελάνη. Προσφέρουν καλή εφαρμογή, μεγάλη αντοχή και καλή αισθητική και λειτουργική απόδοση.
Οι ολοκεραμικές  γέφυρες ή στεφάνες αποτελούνται αποκλειστικά από κεραμικό υλικό καθώς απουσιάζει ο μεταλλικός  σκελετός. 
Οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις από πορσελάνη μας προσφέρουν  χρόνια πολύ  καλή αισθητική απόδοση και εφαρμογή. Μειονέκτημα η πιθανότητα μικροκατάγματος της πορσελάνης όταν δεν υποστηρίζεται από μεταλλικό σκελετό. 
Οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις από ζιρκονία  μας προσφέρουν άριστη αισθητική απόδοση που τείνει να μιμηθεί την φυσικότητα και την διαφάνεια του φυσικού δοντιού  καθώς πρόκειται για φωτοδιαπερατό υλικό, με εξαιρετική μηχανική 

 

ΓΕΦΥΡΑ-ΣΤΕΦΑΝΗ

Γέφυρα αποκαλούμε  μία ακίνητη προσθετική εργασία που αντικαθιστά ένα η περισσότερα δόντια που λείπουν και στηρίζεται σε γειτονικά φυσικά δόντια - στηρίγματα. Πρόκειται για μια σταθερή αποκατάσταση που συγκολλάτε  στα στηρίγματα και αποκαθιστά πλήρως την μασητική λειτουργία, την αισθητική και την ομιλία. Βασικό μειονέκτημα είναι η ανάγκη να τροχιστούν τα δόντια στηρίγματα διαφορετικά,μoναδική λύση αποτελεί η επιλογή των εμφυτευμάτων. 

Στεφάνη ονομάζουμε την προσθετική ακίνητη κάλυψη μεμονωμένου δοντιού με σκοπό την προστασία του, την αύξηση της αντοχής του, την αισθητική αποκατάστασή του  και την πιθανή στήριξη μιας κινητής οδοντοστοιχίας  όταν λείπουν διπλανά δόντια.

Ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους  οι γέφυρες  και οι στεφάνες  αντίστοιχα ταξινομούνται σε

  • Μεταλλο-κεραμικές

Οι μεταλλοκεραμικές γέφυρες ή στεφάνες αποτελούνται εσωτερικά από έναν μεταλλικό σκελετό ο οποίος καλύπτεται εξωτερικά  με κεραμικό υλικό την πορσελάνη. Προσφέρουν καλή εφαρμογή, μεγάλη αντοχή και καλή αισθητική και λειτουργική απόδοση.

  • Ολοκεραμικές

 Οι ολοκεραμικές  γέφυρες ή στεφάνες αποτελούνται αποκλειστικά από κεραμικό υλικό καθώς απουσιάζει ο μεταλλικός  σκελετός. Οι ολοκεραμικέσ από ζιρκονία μας προσφέρουν άριστη αισθητική απόδοση που τείνει να μιμηθεί την φυσικότητα και την διαφάνεια του φυσικού δοντιού  καθώς πρόκειται για φωτοδιαπερατό υλικό, με εξαιρετική μηχανική αντοχή, βιοσυμβατότητα και υψηλή ανθεκτικότητα στην διάβρωση. Μειονέκτημα το υψηλό κόστος συγκριτικά με τις παραπάνω αποκαταστάσεις.