ΟΨΕΙΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ/ΖΙΡΚΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΗΣ

 

Πρόκειται για κεραμικές επικαλύψεις υψηλής αισθητικής απόδοσης που συγκολλώνται στις προστομιακές επιφάνειες  προσθίων δοντιών με δυσχρωμίες, με σπασίματα ή δόντια με κακή διευθέτηση. Πρόκειται για τεχνική  που  επιτυγχάνει ριζική αλλαγή στο χαμόγελο με περιορισμένο τρόχισμα δοντιού, φυσική αισθητική απόδοση και  ανθεκτική λύση. Ως μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι το σχετικά υψηλότερο κόστος  και το γεγονός ότι δεν είναι κατάλληλη για όλα τα στόματα.

Οι κεραμικές όψεις - πορσελάνης,ζιρκονίας- είναι επικαλύψεις υψηλής αισθητικής απόδοσης που συγκολλώνται στις προστομιακές επιφάνειες  προσθίων δοντιών με δυσχρωμίες, με σπασίματα ή δόντια με κακή διευθέτηση. Πρόκειται για τεχνική  που  επιτυγχάνει ριζική αλλαγή στο χαμόγελο με περιορισμένο τρόχισμα δοντιού, φυσική αισθητική απόδοση και  ανθεκτική λύση. Ως μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι το σχετικά υψηλότερο κόστος συγκριτικά με άλλες επιλογές οδοντιατρικής αποκατάστασης και το γεγονός ότι δεν είναι κατάλληλη για όλα τα στόματα.

Πρόκειται για απλούστερη τεχνική συγκριτικά με τις όψεις πορσελάνης που επιτυγχάνει με ανώδυνο, οικονομικότερο και συντομότερο τρόπο την αισθητική αποκατάσταση των προσθίων δοντιών. Με υλικό την σύνθετη ρητίνη καλύπτουμε μικρές δυσχρωμίες, ΄΄ισιώνουμε΄΄ ελαφρώς στραβά δόντια, τροποποιούμε σχήμα-μέγεθος-χρώμα μεμονωμένων δοντιών, επιδιορθώνουμε σπασίματα, κλείνουμε κενά ανάμεσα στα δόντια. Ως μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η σχετικά αναμενόμενη αντοχή και το γεγονός ότι δεν είναι κατάλληλη για όλα τα στόματα.

Οι όψεις ρητίνης είναι μια απλούστερη τεχνική συγκριτικά με τις παραπάνω όψεις και επιτυγχάνει με ανώδυνο, οικονομικότερο και συντομότερο τρόπο την αισθητική αποκατάσταση των προσθίων δοντιών. Με υλικό την σύνθετη ρητίνη καλύπτουμε μικρές δυσχρωμίες, ΄΄ισιώνουμε΄΄ ελαφρώς στραβά δόντια, τροποποιούμε σχήμα-μέγεθος-χρώμα μεμονωμένων δοντιών, επιδιορθώνουμε σπασίματα, κλείνουμε κενά ανάμεσα στα δόντια. Ως μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η σχετικά αναμενόμενη αντοχή και το γεγονός ότι δεν είναι κατάλληλη για όλα τα στόματα.