ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Το εμφύτευμα είναι μια τεχνητή ρίζα δοντιού που τοποθετείται μέσα στο οστό της γνάθου, πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί τεχνητό δόντι. Τα σύγχρονα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα οδοντικά εμφυτεύματα (τιτάνιο) και οι τεχνικές τοποθέτησής τους σημειώνουν ραγδαία εξέλιξη. Συνεπώς,  τα ποσοστά επιτυχίας τους  κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα και  δίνουν  λύση  και στα  πιο σύνθετα  οδοντοστοματικά  προβλήματα