ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΕΙΕΣ

Οι ολικές κινητές οδοντοστοιχίες εξυπηρετούν νωδούς ασθενείς προσφέροντας αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση.

Οι μερικές κινητές οδοντοστοιχίες εξυπηρετούν τους ασθενείς που έχουν κάποια δόντια στο στόμα, στα οποία στηρίζονται με άγκιστρα και αναπληρώνουν τις νωδές περιοχές.